Giften en donaties

Inloop- en Bijbelhuis 'In de Gouwstraat' is afhankelijk van giften en donaties. Het werk wordt gedaan door vrijwilligers, die hun tijd en inzet gratis geven. Steun dit mooie en noodzakelijke werk in het oude Rotterdam-Charlois. En laat uw financiële steun zo een middel zijn om Gods Woord en de boodschap van bekering te brengen onder kinderen, jongeren en ouderen met welke achtergrond dan ook. We zeggen u namens de vrijwilligers bij voorbaat hartelijk dank! De Heere zegene ook uw inbreng.

Maak uw giften over op NL91 INGB 0005 141031 t.n.v. Stichting evangelisatie Ger.Gem. Rotterdam

Onze evangelisatiepost heeft de ANBI-status, zodat giften binnen de fiscale regels aftrekbaar zijn voor de belasting.